Generelle oplysninger om både

Båd er et vandfartøj i mange forskellige størrelser, der er beregnet til at flyde, flyve, arbejde eller rejse på vandet. Små både findes typisk på indre vandveje, f.eks. floder og søer, eller i kystnære områder. Nogle både, som f.eks. yachter, kan dog være meget større. Fritidsbåde omfatter windsurfing, kanosejlads, kajaksejlads, roning, sejlads, motorbådssejlads, vandski og wakeboarding. Kommerciel sejlads omfatter fiskeri, godstransport og turisme. Desuden kan både anvendes til militære formål, forskning og redningsformål.

Båddesignet har varieret meget gennem tiden og fra region til region. Bådene blev først udviklet til transport af mennesker og varer, og først senere til rekreation. De første både blev formentlig roet eller padlet og var fremstillet af materialer som rør, træ, bark eller fletværk. De tidlige både var designet til at være stabile på fladt vand og var ikke bygget til at være hurtige.

Anbefalede artikler